Xây dựng chiến lược marketing Forex

Xây dựng chiến lược marketing Forex

Xây dựng chiến lược marketing Forex

Sau khi xây dựng các mục tiêu tổng thể của công ty, trong đó có mục tiêu về marketing. Cụ thể là thị phần mục tiêu mà công ty muốn đạt được từng năm trong chiến lược kinh doanh của công ty.  Bộ phận marketing chúng tôi sẽ xây dựng chiến lược marketing Forex với mục tiêu tổng thể. Các mục tiêu lớn dài hạn sẽ được phân tích và xây dựng các mục tiêu nhỏ hơn, ngắn hạn hơn.

Chiến lược marketing Forex là xây dựng cách thức, phương pháp để đạt mục tiêu kinh doanh của công ty. Đề ra trong từng giai đoạn với chi phí hiệu quả nhất phù hợp với nguồn lực của công ty.

Xây dựng chiến lược marketing Forex

Quy trình xây dựng chiến lược marketing Forex

  • Phân tích môi trường kinh doanh các yếu tố có tác động đến sự phát triển của công ty.
  • Đưa ra những đểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của công ty.
  • Xác định thị trường đầu tư, Những khách hàng mục tiêu đưa ra của từng phân khúc.
  • Đưa ra được một chiến lược marketing cho từng thị trường. Mục tiêu cho từng phân khúc khách hàng mà chúng ta nhắn đến.
  • Chiến lược từng Broker và xác định Broker chủ lực cho từng phân khúc và khách hàng mục tiêu.
  • Xây dựng chiến lược thu hút khách hàng bằng những ưu đãi đặc biệt. Phù hợp với từng phân khúc khách hàng và thị trường.
  • Chiến lược phân phối cho từng phân khúc, từng kênh phân phối

Phân tích chiến lược

Chiến lược marketing được phân ra nhiều hoạt động marketing nhỏ. Trong từng giai đoạn để đạt các mục tiêu nhỏ và ngắn hạn. Chiến lược marketing phải tính toán được các mục tiêu kinh doanh của công ty.

Với việc phân tích trên chúng ta nhìn thấy, để xây dựng chiến lược marketing cho công ty. Cần phải xây dựng một hệ thống tin đầy đủ và chính xác. Để làm cơ sở tính toán các mục tiêu và phương pháp thực hiện. Các kế hoạch marketing đều tính toán ra các con số cụ thể bao gồm doanh thu và chi phí thực hiện.

Xây dựng chiến lược marketing Forex

Tính toán được doanh số, số khách hàng, chi phí, và kể cả tính toán được lợi nhuận. Có như thế các chiến lược marketing của công ty mới thực tế và khả thị. Chiến lược marketing phải tính toán đến nguồn lực của công ty, ngân sách marketing phải được tính toán và dự trù trước.

Dịch vụ marketing HN chúng tôi chuyên thực hiện các công việc nghiên cứu thị trường. Để làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược marketing cho các công ty, doanh nghiệp. HN còn tham gia tư vấn và xây dựng các chiến lược marketing Forex và truyền thông cho các công ty. Đó chính là sự khác biết giữa HN và các dịch vụ khác trên thị trường hiện nay.

Xem thêm: Đào tạo marketing ngành Forex

Đăng kí : Học lập trình EA dễ dàng đơn giản.

Chúc các nhà đầu tư thành công

Xin cảm ơn !

Tư vấn kinh tế :  David :  098.773.2228 –  Email :  hoc123@gmail.com
 http://www.bit.ly/dautugicungdavid
www.davidhoc.com

Đăng ký www.vondautu.com và www.dautugi.vn để nhận các giải pháp kinh doanh tốt nhất trong năm 2019

Tpj.edu.vn

Hn.com.vn

Jfx.com.vn

www.vondautu.com

www.dautugi.vn

www.kynguyentiendientu.com

Chia sẻ bài viết


098 773 2228

Zalo
Phone