Xây dựng hệ thống bán hàng dành cho IB với chiến lược Marketing số 1

Xây dựng hệ thống bán hàng dành cho IB với chiến lượng Marketing số 1, giống như tạo lập nên những “tiền đồn” chủ chốt giữ vai trò quan trọng. quyết định con đường chinh phục thị trường của doanh nghiệp. Nhà phân phối, đại lý, trung tâm...

098 773 2228

Zalo
Phone